ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะดำเนินการจัดสอบ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *