ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Caoching Team) ในการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งรองผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์

Read more