nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow
nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ ในโอกาสมารายตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. นายวีรพันธ์ ดาษดา ครูโรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้นฯ ๒. นางนงคราญ ศรีบุญ ครูโรงเรียนบ้านกุดกลอย ๓. นางสาวนิภาพร รอบรู้ ครูโรงเรียนอนุบาลพังเคน โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี…

จัดดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมไหว้พระขอพรและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน พร้อมทั้งกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เคยปฏิบัติร่วมกันมา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อำเภอกุดข้าวปุ้น

ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อำเภอกุดข้าวปุ้น โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี

วันที่ 7 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี พร้อมสรุปจำนวนผู้เข้าสอบและสรุปรายงานสถานการณ์โดยทั่วไปให้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบสถานการณ์ ปัญหาที่พบจากสนามสอบในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเน้นย้ำการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นหลัก จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,โรงเรียนนารีนุกูล, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี, โรงเรียนปทุมพิทยาคม…

ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดี ดำรงมั่นในศีลธรรม สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุต์ใช้ในการดำเนินชีวิตมีความจงรักภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์