วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖