nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow
nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้วิจัย นายพงษ์สยาม มาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2