วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Author: center@ubon2-ed-go-th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างไม่มีหมวดหมู่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
กลุ่มอำนวยการข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 25

Read More
ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ผ่านระบบออนไลน์ โดย นายพงษ์สยาม มาสุข

Read More
ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนวตามกรอบแนวทางและภารกิจการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล การอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนวตามกรอบแนวทางและภารกิจการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลและกรอบเกียรติบัตร เพื่อใช้ในการประกวดต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม และการประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More