วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างไม่มีหมวดหมู่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล การอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนวตามกรอบแนวทางและภารกิจการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลและกรอบเกียรติบัตร เพื่อใช้ในการประกวดต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม และการประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้การบริหารจัดการงาน อาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฎิบัติขับเคลื่อนงานแนะแนวตามกรอบแนวทางและภารกิจการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566 โดยเฉพาะเจาะจง

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

Read More