การประชุมปฏิบัติการ ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาการตรวจการตอบ ITA Online ตามประเด็นการประเมินของโรงเรียนสุจริต ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง ๕๐ โรงเรียน และสรุปผลการตรวจการตอบ ITA Online ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *