วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

นโยบาย

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2661-2580)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.​2566

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.​2565

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570

Powered By EmbedPress

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2565)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อบ.2 (พ.ศ. 2563-2565)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab