นโยบาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2580 )

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อบ.2 ( พ.ศ. 2563-2565 )

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.อบ.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี สพป.อบ.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ.2562- 2564 )

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab