วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม “สพฐ.ร่วมใจภักดิ์  เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม “สพฐ.ร่วมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเก็บค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเก็บค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒  ประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑
ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑