การประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ (เป้า หนองเต่า นาสะไม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ ได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษา โดยสร้างพลังความร่วมมือในองค์กรและเครือข่ายร่วมพัฒนา พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและทักษะในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก Active Learning และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *