ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น ติดตามการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันอังคารที่ ๑๑ มกรา

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคันพะลาน อำเภอนาตาล ติดตามการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกรา

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาเชี่ยวชาญ

นายจรัญ หวานคำ ผู้อำ

Read more