สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

Blog

You are Here: Home Blog

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 168

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาค ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 153

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ 2 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.อบ2 ณ ห้องประชุมผาแต้มพิสมัยแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 144

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by วินัย เจริญรอย Read 149

ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 172

นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

Read More