สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

Blog

You are Here: Home Blog

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 215

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ2 ประธานมอบโล่ห์รางวัลนักเรียนในสังกัด ที่ชนะเลิศจากการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วระดับประเทศ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 241

นายจุด ก่อแก้ว รองผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สพป.อบ2

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 199

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ2 กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 229

นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อบ2 นำข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read 127

นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อบ2 ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานโรงเรียนเสาวนิต อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

Read More