สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read : 241 แชร์หน้านี้

นายจุด ก่อแก้ว รองผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สพป.อบ2