สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read : 199 แชร์หน้านี้

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ2 กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3