สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิสิทธิ์ เจริญรอย Read : 280 แชร์หน้านี้

นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อบ2 นำข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี