สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ธงชัย แสงพฤกษ์ Read : 265 แชร์หน้านี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

เอกสารแนบ1