สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by โอภาส กิตติสารกุล Read : 523 แชร์หน้านี้

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือน(ตกเบิก) เงินวิทยฐานะ(ตกเบิก) เงินค่าตอบแทน(ตกเบิก) ประจำเดือน มกราคม 2561

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2