สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ธงชัย แสงพฤกษ์ Read : 82 แชร์หน้านี้

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างลูกชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

เอกสารแนบ1