สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by วารุณี พรมหล่อ Read : 407 แชร์หน้านี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 (ให้ใช้แบบคำร้องขอย้ายตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้เท่านั้น)

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3

เอกสารแนบ4

เอกสารแนบ5