สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ Read : 129 แชร์หน้านี้

ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 ระว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2561 - ผู้บริหารท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ (www.uprightschool.net)