สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ละออง คงมั่น Read : 113 แชร์หน้านี้

ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานการติดตามฯ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ในระบบ e-MES ที่เว็บไซต์ http://210.1.20.40 รายละเอียดตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ1