สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by วารุณี พรมหล่อ Read : 714 แชร์หน้านี้

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3