ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ

  1. ปฐมวัย
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. บรรณารักษ์
  4. คณิตศาสตร์
  5. สังคมศึกษา
  6. คอมพิวเตอร์
  7. ครูพี่เลี้ยง

ห้องสอบ