ข้อมูลผู้บริหาร

“นายจรัญ หวานคำ”

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1593-5465


“นายชัยรัตน์ ถนอมสุข”

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1955-7737

email : m61671@gmail.com

“นายพงษ์สยาม มาสุข”

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 08-5210-7100

email : pong7478@ubon2-ed.go.th

“นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์”

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 08-7243-1713

email : khetaran45@gmail.com

“นายสมร หอมศรี”

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 08-9285-0673

email :