ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ นโยบาย ๑๐ ภารกิจ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจามจุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ นโยบาย ๑๐ ภารกิจ กระทรวงศึกษาธิการ ของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน ๓ กลุ่ม คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone เดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลัง ๑๐ สร้างจิตอาสาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนการนำศาสตร์พระราชา มาสู่การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบาย ๑๐ ภารกิจ กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *