ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ณ โรงเรียนบ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ ๑๔๕) เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และมีลายมือสวย มีสุขภาวะอนามัยที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างเด็กดี เด็กเก่ง มีทักษะพื้นฐานให้บ้านเมือง และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *