ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมการประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนเพศวิถีศึกษา ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้ประสบผลสำเร็จตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *