ผอ.สพป.อุบล ๒ พบปะมอบนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ครูผู้ช่วย

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๙ ราย โดยเน้นให้ครูผู้ช่วยเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *