การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมจามจุรี เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมการต้อนรับคณะผู้ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสพป.อุบลราชธานี เขต 2 ปรึกษาหารือข้อราชการ ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้ปรึกษาหารือข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *