ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านทม ได้ร่วมต้อนรับนายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *