สพป.อุบล เขต ๒ เปิดอบรมผู้นำสุขภาพการเฝ้าระวังป้องกันโควิด – ๑๙

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำสุขภาพการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมคำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มาตรการการป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่เฉพาะขณะที่มีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาวะอนามัยที่ดี และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *