วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ภารกิจ ผอ.สพท.

ผอ.สพป.อุบล ๒ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ข้อสังเกตการณ์ในการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของ สพฐ. ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบโล่รางวัลสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานระดับดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน ๑๓๗ รางวัล พร้อมนี้นายพลชิน ปัฐพี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพบปะเพื่อนครู และได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *