ผอ.สพป.อุบล ๒ เปิดงานแสดงมุทิตาจิต เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (คอนสาย กระเดียน แดง) ภายใต้ชื่องาน “มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ” ณ ห้องประชุมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาตลอดอายุราชการ และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ แรงกาย แรงใจ และสร้างคุณงามความดีงามให้กับหน่วยงานไว้มากมาย ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น ๕ คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *