ผอ.สพป.อุบล ๒ เปิดการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิศาสตร์

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถนำหลักการและแนวคิดไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสารและเรียนรู้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *