ผอ.สพป.อุบล ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านดอนทับช้าง และโรงเรียนบ้านทม เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้ตรวจดูความพร้อมด้านสุขอนามัยของโรงเรียน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน อาคารสถานที่ การรับประทานอาหาร และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาวะอนามัยที่ดี และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *