ผอ.สพป.อุบล ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ทุกคน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พร้อมทั้งได้ตรวจดูโครงการอาหารกลางวัน สภาพบริบทโดยรอบด้านอาคารสถานที่ โดยการสอบถามปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติ และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีนางสุภาวดี ปานสกุล ผอ.โรงเรียนบ้านนาส้มมอ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *