ผอ.สพป.อุบล ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน โดยการสอบถามปัญหา/อุปสรรค ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งตรวจดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน อาคารประกอบ เน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างพลังความร่วมมือในองค์กรและเครือข่ายร่วมพัฒนา พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและทักษะในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก Active Learning และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีนางดวงธนพร สุวรรณพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ คณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *