ผอ.สพป.อบ.๒ ลงพื้นที่ให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนตระการพืชผล เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด และนักเรียนมีสุขภาวะที่ดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *