สพป.อุบล ๒ ขับเคลื่อนสภานักเรียนและกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนสภานักเรียนและกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภานักเรียน การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา แทนชุดเดิมที่ครบวาระ เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และเป็นรั้วป้องกันการแพร่ขยายของสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน สร้างความเข้มแข็งขององค์กรสภานักเรียนในทุกโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน มีบทบาทในการคิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *