การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ(Specification : Spec) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะ(Specification : Spec) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *