การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตอบ ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตอบ ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๕๐ โรงเรียน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตอบ ITA ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา ให้เกิดกับนักเรียนให้เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *