ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการกำกับงานที่เร่งด่วนให้รับทราบ โดยให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน ให้สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของ สพฐ. ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับบุคลากรที่มารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑.) นางรัชนีกร กองสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๒.) นางสาวอภิญญา กาสา นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *