การประชุมเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต และงานพัฒนาบุคลากรในสังกัด

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผอ.กลุ่ม/หน่วย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพิจารณาการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ที่จะเกษีญณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ แรงกาย แรงใจ และสร้างคุณงามความดีงามให้กับหน่วยงานไว้มากมาย และพิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *