ผอ.สพป.อุบล ๒ เปิดการประชุมใหญ่สามัญ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาตระการพืชผล ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านตากแดด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาตระการพืชผล ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม วางแผน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคน อ่านออก เขียนได้ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาวะอนามัยที่ดี จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร ที่กำหนด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *