ผอ.สพป.อุบล ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ ๑

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านคำสมิง อำเภอตระการพืชผล เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้ตรวจดูความพร้อมด้านสุขอนามัยของโรงเรียน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน อาคารสถานที่ การรับประทานอาหาร และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาวะอนามัยที่ดี สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ทุกคน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของ สพฐ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *