การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องศรีตระการ ๓ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิจารณาการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปี ๒๕๖๓ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ และได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงกุลภรณ์ ประสานสี นักเรียนโรงเรียนตระการพืชผล ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ณ บ้านกุงน้อย ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *