วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖

Read More
ข่าวการรับสมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖

Read More
ข่าวการรับสมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read More
ข่าวการรับสมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผอ.สพท.ภารกิจ สพป.อบ.๒

การแข่งขันกีฬาเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ ๑๐ ข้าวปุ้น -กาบิน เก้าเกลียวเกมส์

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖

Read More