อ้างถึง หนังสือ สพป.อบ.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04184/ว1666 ลว.24 เม.ย. 2562 เรื่อง กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภค ขอความอนุเคราะห์ ร.ร. ที่ยังไม่รายงานข้อมูลเร่งดำเนินการด้วยนะครับ (รายละเอียดตามรายชื่อ ร.ร. ที่แนบมาพร้อมนี้)
          [ เอกสารแนบ 1 ]


[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 22-05-2562 ] [ เปิดอ่าน : 189 ]